• fi
  • sv
  • en

Stiftelsen företräds av en styrelse som består av sju ledamöter vilka utses av: Akademin för Tekniska Vetenskaper, Finlands Näringsliv EK, Jubileumsfonden för Finlands självständighet SITRA, Uppfinningsstiftelsen, VTT Tekniska Forskningscentralen, Stiftelsen för Åbo Akademi, Walter Ahlströms Stiftelse.

Styrelsen består av följande medlemmar:

STYRELSE

Markku Wilenius

Markku Wilenius

Walter Ahlströms stiftelse (Ordförande)
Pekka Pokela

Pekka Pokela

Akademin för Tekniska Vetenskaper
Carl-Eric Wilen

Carl-Eric Wilen

Stiftelsen för Åbo Akademi
Mikko Vieltojärvi

Mikko Vieltojärvi

Näringslivets centralförbund EK
Urho Ilmonen

Urho Ilmonen

Uppfinningsstiftelsen
Niklas Törnkvist

Niklas Törnkvist

Runar Bäckströms stiftelse Ombudsman

Johanna Linna

Runar Bäckströms stiftelse Ombudsman

DONATIONER

Stiftelsen tar gärna emot donationer, ifall ni är intresserade av att stöda stiftelsens ändamål, vänligen tag kontakt med styrelsen