• fi
 • sv
 • en

TERVETULOA RUNAR BÄCKSTRÖMIN SÄÄTIÖN SIVUILLE

Runar Bäckströmin säätiön tarkoituksena on rohkaista ja edistää keksintötoimintaa, joka on hyödyksi suomalaisille yrityksille ja vahvistaa näin yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Säätiö jakaa apurahansa kerran vuodessa. Apuraha voidaan myöntää yksityisille ihmisille, työryhmille, yrityksille ja yhteisöille. Apurahan saajilta ei edellytetä muodollista pätevyyttä, kuten tiettyä oppiarvoa.

HAKUAIKA

Säätiön vuoden 2019-2020 apurahojen haku on päättynyt. Uusi hakuaika alkaa syksyllä 2020.

APURAHAN HAKEMINEN

Säätiön apurahoja voi hakea hakukauden aikana sähköisellä hakemuslomakkeella.

Hakemuksia arvioidaan seuraavin kriteerein:

 • 1

  KEKSINTÖ TUKEE SUOMEN TEOLLISUUTTA

  Teollisuuden määritelmä täytyy, jos keksijällä on oma yritys tai omaa yritystä ollaan perustamassa. Rahoituksella pyritään varmistamaan, että keksinnön kehittäjällä on mahdollisuus keskittyä idean kaupallistamisen ja auttaa keksijän palkkakuluissa.

 • 2

  IDEA TOIMII KÄYTÄNNÖSSÄ

  Uusi keksintö ei ole liian abstrakti vaan sen toimivuus pystytään todentamaan. Keksinnön meriitiksi nähdään myös se, jos hakija pystyy esittelemään idean selkeästi. Hakemuksen tueksi on mahdollista liittää materiaalia, joka helpottaa keksinnön ymmärtämistä. Hakemusvaiheessa keksinnöllä ei tule olla kuitenkaan vielä olemassa olevaa liikevaihtoa.

 • 3

  KAUPALLINEN POTENTIAALI

  Keksintö pystytään kaupallistamaan muutaman vuoden sisällä. Säätiön on mahdollista tukea kriteerit täyttävää keksintöä useamman vuoden ajan.

Apurahahakemuksia arvioidessaan säätiön hallitus käyttää harkintansa mukaan apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Apurahahakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Ennen apurahojen jakotilaisuutta sovitaan apurahan saajien kanssa julkistamiseen liittyvistä seikoista. Päätökset apurahojen myöntämisestä ovat lopullisia. Apurahan saajan tulee pyydettäessä antaa selvitys myönnettyjen varojen käytöstä ja kehitysohjelman etenemisestä. Jos kehitysohjelma muuttuu olennaisesti, tulee apurahan saajan palauttaa apuraha takaisin Runar Bäckströmin säätiölle.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Niklas Törnkvist: 050 514 9797 / info@runarbackstrominsaatio.fi

Apurahansaajille käytännöllisiä vinkkejä löydät blogista.

HAE APURAHAA SÄHKÖISESTI