• fi
 • sv
 • en

VÄLKOMMEN TILL RUNAR BÄCKSTRÖM STIFTELSENS HEMSIDA

Runar Bäckströms stiftelsens ändamål är att befrämja och uppmuntra uppfinningsverksamhet som är till nytta för finländska företag och därmed stärka deras internationella konkurrenskraft. Stiftelsen delar ut stipendier en gång om året. Stipendium kan sökas av enskilda personer, arbetsgrupper, företag och sammanslutningar utan krav på formell kompetens.

ANSÖKNINGSPERIOD

Ansökningstiden för år 2019-2020 stipendier har börjat 1.10.2019.

STIPENDIEANSÖKNING

Under ansökningstiden kan man ansöka om stipendier genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten.

Ansökningarna utvärderas enligt följande kriterier:

 • 1

  UPPFINNINGEN SKALL FRÄMJA DEN FINLÄNDSKA INDUSTRIN

  Företagande anses även som befrämjande av den Finländska industrin. Med stipendiet försöker stiftelsen underlätta uppfinnarens möjlighet att koncentrera sig på kommersialiseringen av uppfinningen. Stipendiet kan användas till uppfinnarens utkomst.

 • 2

  IDEEN FUNGERAR I PRAKTIKEN

  Uppfinningen skall gärna i ansökningsskedet vara konkret och i mån av möjlighet verifierad. Om uppfinningen är klart och redigt upplagd och presenterad i ansökningen anses detta som en merit. Som stöd för ansökningen är det önskvärt att bifoga bilagor ur vilka det framgår hur uppfinningen fungerar. Uppfinningen behöver inte ha omsättning i ansökningsskedet.

 • 3

  KOMMERSIELL POTENTIAL

  Uppfinningen får gärna vara i ett stadie där kommersialiseringen sker inom några år. Stiftelsen kan stöda en uppfinning under flera års tid.

Styrelsen kan vid behov använda utomstående experter för att utvärdera uppfinningarna. Stipendieansökningarna behandlas konfidentiellt. Styrelsens beslut kan inte överklagas. Före utdelningen av stipendierna behandlar styrelsen tillsammans med stipendiaterna frågor gällande offentliggörandet av uppfinningen. Stipendiaten bör på begäran ge en utredning över hur de beviljade medlen används och hur utvecklingsprogrammet fortskrider. Om utvecklingsprogrammet ändras väsentligt, bör stipendiaten återbetala stipendiet till stiftelsen.

För ytterligare information , stiftelsens representant Niklas Törnkvist : 050 514 9797 / info@runarbackstrominsaatio.fi

Nyttig information för stipendiater hittas här.

SÖK BIDRAG ELEKTRONISKT

Genom att använda denna webbplats accepterar du användning av cookies läs mer om cookies (kakor)

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng